woord OT NT apo Bijbel
weinigje2002

Vindplaatsen van weinigje in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 4:12
Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje daarvan gevat;

Hooglied 3:4
Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.