woord OT NT apo Bijbel
weinigste1001

Vindplaatsen van weinigste in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 7:7
De HEERE heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het weinigste van alle volken.