woord OT NT apo Bijbel
wek1012

Vindplaatsen van wek in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 80:3
Wek Uw macht op voor het aangezicht van Efraïm, en Benjamin, en Manasse, en kom tot onze verlossing.