woord OT NT apo Bijbel
wek1012

Vindplaatsen van wek in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 14:10
Wek toch onze heer op, want de slaven durven tot ons nederkomen in de krijg, opdat zij geheel verdelgd worden.