woord OT NT apo Bijbel
weken261734

Vindplaatsen van weken in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 19:12
Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren.