woord OT NT apo Bijbel
wekigheid1001

Vindplaatsen van wekigheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Leviticus 26:36
En aangaande de overgeblevenen onder u, Ik zal in hun hart een wekigheid in de landen hunner vijanden laten komen; zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen zal, en zij zullen vlieden, gelijk men vliedt voor een zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, die jaagt.