woord OT NT apo Bijbel
wekken0101

Vindplaatsen van wekken in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 11:11
Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen, om hem uit den slaap op te wekken.