woord OT NT apo Bijbel
wekt4116

Vindplaatsen van wekt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 22:8
Wie een dwaas leert, die lijmt scherven aaneen, en wekt de slapende uit een diepe slaap.