woord OT NT apo Bijbel
wekte2114

Vindplaatsen van wekte in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 78:38
Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af, en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.

Zacharia 4:1
En de Engel, Die met mij sprak, kwam weder; en Hij wekte mij op, gelijk een man, die van zijn slaap opgewekt wordt.