woord OT NT apo Bijbel
wekte2114

Vindplaatsen van wekte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 12:7
En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen.