woord OT NT apo Bijbel
wekte2114

Vindplaatsen van wekte in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 13:7
En hij wekte de geest des volks op, doordat zij deze woorden hoorden.