woord OT NT apo Bijbel
welaan1236

Vindplaatsen van welaan in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 2:1
Ik zeide in mijn hart: Nu, welaan, ik zal u beproeven door vreugde; derhalve zie het goede aan; maar zie, ook dat was ijdelheid.