woord OT NT apo Bijbel
welaan1236

Vindplaatsen van welaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jakobus 4:13
Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen.

Jakobus 5:1
Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.