woord OT NT apo Bijbel
welbedaagd1001

Vindplaatsen van welbedaagd in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 13:1
Jozua nu was oud, wel bedaagd; en de HEERE zeide tot hem: Gij zijt oud geworden, welbedaagd, en er is zeer veel lands overgebleven, om dat erfelijk te bezitten.