woord OT NT apo Bijbel
welbehagelijk18110

Vindplaatsen van welbehagelijk in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 19:15
Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!