woord OT NT apo Bijbel
welbehagelijk18110

Vindplaatsen van welbehagelijk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Boek der Wijsheid 9:10
Zend haar af uit uw heilige hemelen, ja zend haar van de troon uwer heerlijkheid, opdat zij bij mij tegenwoordig zijnde met mij arbeide, en dat ik mag verstaan, wat u welbehagelijk is.