woord OT NT apo Bijbel
welbewoonde1001

Vindplaatsen van welbewoonde in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Ezechiël 26:17
En zij zullen een klaaglied over u opheffen, en tot u zeggen: Hoe zijt gij uit de zeeën vergaan, gij welbewoonde, gij beroemde stad, die sterk geweest is ter zee, zij en haar inwoners; die hunlieder schrik gaven aan allen, die in haar woonden!