woord OT NT apo Bijbel
weldaad2237

Vindplaatsen van weldaad in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Handelingen 4:9
Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is;

1 TimotheĆ¼s 6:2
En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen.