woord OT NT apo Bijbel
weldaden201113

Vindplaatsen van weldaden in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 103:2
Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

Psalmen 116:12
Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?