woord OT NT apo Bijbel
weldadig0123

Vindplaatsen van weldadig in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 TimotheĆ¼s 6:18
Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam;