woord OT NT apo Bijbel
weldadig0123

Vindplaatsen van weldadig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 7:65
En dat hij weldadig is; want hij wil geven naar dat nodig is.

Boek der Wijsheid 7:22
Want in haar is een geest die verstandig is, heilig, enig, menigvuldig, fijn, vaardig, rein, onbesmet, klaar, zacht, beminnende het goed, scherp, die niet kan verhinderd worden, weldadig.