woord OT NT apo Bijbel
weldadige1102

Vindplaatsen van weldadige in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 22:25
En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd.