woord OT NT apo Bijbel
weldadigheden5128

Vindplaatsen van weldadigheden in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 13:34
En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn;