woord OT NT apo Bijbel
weldadigheid781786

Vindplaatsen van weldadigheid in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Hebree├źn 13:16
En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen.