woord OT NT apo Bijbel
weldeed1001

Vindplaatsen van weldeed in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 8:16
Die u in de woestijn spijsde met Man, dat uw vaderen niet gekend hadden; om u te verootmoedigen, en om u te verzoeken, opdat Hij u ten laatste weldeed;