woord OT NT apo Bijbel
weldoende0202

Vindplaatsen van weldoende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Petrus 2:15
Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;

1 Petrus 3:17
Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende.