woord OT NT apo Bijbel
weldoener0011

Vindplaatsen van weldoener in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Esther (apocr.) 16:13
En Mordechai, die ons altijd een behoeder en weldoener is, en de onberispelijke metgezellin van ons koninkrijk Esther met haar gehele volk, door veelvuldige en bedriegelijke listen tot verderf te brengen.