woord OT NT apo Bijbel
weldoeners0022

Vindplaatsen van weldoeners in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Esther (apocr.) 16:2
Velen, die door de meeste goedertierenheid van hun weldoeners, dikwijls zijn geƫerd geworden, hebben zich daarover verhovaardigd;

Esther (apocr.) 16:3
En zoeken niet alleen degenen, die ons onderdanig zijn, leed aan te doen, maar ook, hun weelde niet kunnende dragen, pogen zelfs hun weldoeners lagen te leggen.