woord OT NT apo Bijbel
weldoet2215

Vindplaatsen van weldoet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 12:1
INDIEN gij weldoet, zo weet aan wie gij het doet, en gij zult dank voor uw weldaden hebben.