woord OT NT apo Bijbel
weldra0011

Vindplaatsen van weldra in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 13:11
En het viel met geweld over de menigte, die bereid was om te strijden, en verbrandde hen allen, zodat van de ontelbare menigte weldra niets werd gezien, dan alleen stof, en sterk riekende rook; en ik zag het, en werd verschrikt.