woord OT NT apo Bijbel
welgebaand1001

Vindplaatsen van welgebaand in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 15:19
De weg des luiaards is als een doornheg; maar het pad der oprechten is welgebaand.