woord OT NT apo Bijbel
welgeboren0101

Vindplaatsen van welgeboren in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 19:12
Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren.