woord OT NT apo Bijbel
welgedaan6129

Vindplaatsen van welgedaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 10:33
Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt welgedaan, dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.