woord OT NT apo Bijbel
welgedaan6129

Vindplaatsen van welgedaan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Judith 11:20
En Holofernes zeide tot haar: God heeft welgedaan, dat Hij u voor dit volk heeft afgezonden, opdat in onze handen kracht zij, en degenen die mijn heer verachten, verdorven worden.

Boek der Wijsheid 11:6
Daardoor werd hun welgedaan, als zij gebrek hadden;