woord OT NT apo Bijbel
welgelegen0134

Vindplaatsen van welgelegen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 6:21
En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes, op den dag zijner geboorte, een maaltijd aanrichtte, voor zijn groten, en de oversten over duizend, en de voornaamsten van Galilea;