woord OT NT apo Bijbel
welgelukzalig470249

Vindplaatsen van welgelukzalig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Tobias (Tobit) 13:16
O welgelukzalig zijn zij die u liefhebben, zij zullen zich verblijden in uw vrede. Welgelukzalig zijn zij, die zich bedroeven over al uw kastijdingen, want zij zullen zich over u verblijden, als zij al uw heerlijkheid hebben aanschouwd, en zullen zich vervrolijken in der eeuwigheid.