woord OT NT apo Bijbel
welgemoed0527

Vindplaatsen van welgemoed in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 8:30
En ik werd welgemoed, naar de hulp des Heren, mijns Gods; en vergaderde mannen uit Israƫl, opdat zij met mij zouden optrekken.

Jezus Sirach 19:10
Hebt gij wat gehoord, laat het bij u sterven, en zijt welgemoed, want het zal u niet doen barsten.