woord OT NT apo Bijbel
welgevallen532257

Vindplaatsen van welgevallen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Romeinen 1:32
Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

1 Korinthiƫrs 10:5
Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.