woord OT NT apo Bijbel
welgevallig1001

Vindplaatsen van welgevallig in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 10:32
De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid.