woord OT NT apo Bijbel
welgevalligheid1001

Vindplaatsen van welgevalligheid in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 11:27
Wie het goede vroeg nazoekt, zoekt welgevalligheid; maar wie het kwade natracht, dien zal het overkomen.