woord OT NT apo Bijbel
welgewrochte1001

Vindplaatsen van welgewrochte in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 31:51
Zo nam Mozes en Eleazar, de priester, van hen het goud, alle welgewrochte vaten.