woord OT NT apo Bijbel
welgezind0123

Vindplaatsen van welgezind in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

MattheĆ¼s 5:25
Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.