woord OT NT apo Bijbel
welging1023

Vindplaatsen van welging in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 5:29
Och, dat zij zulk een hart hadden, om Mij te vrezen, en al Mijn geboden te allen dage te onderhouden; opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!