woord OT NT apo Bijbel
welging1023

Vindplaatsen van welging in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:30
En wij hebben uw geboden niet gehoord, noch gehouden; en hebben niet gedaan gelijk gij ons geboden hadt, opdat het ons welging.

1 Makkabee├źn 3:6
Zodat de goddelozen uit vrees voor hem zich introkken, en dat alle werkers der ongerechtigheid tezamen beroerd werden, en dat het welging met de behoudenis door zijn hand.