woord OT NT apo Bijbel
welk1112326

Vindplaatsen van welk in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 2:19
En zoveel fonteinen die met melk en honig vlieten; en zeven grote bergen, die rozen en leliƫn hebben, op welk ik uw kinderen met blijdschap zal vervullen.

Tobias (Tobit) 5:13
En Tobias zeide tot hem: Broeder uit welke stam en uit welk geslacht zijt gij? geef het mij te kennen.

Jezus Sirach 5:4
Zeg niet: Ik heb gezondigd, en welk leed is mij geschied? want de Here is lankmoedig, hij zal u niet laten heengaan.