woord OT NT apo Bijbel
welks521356

Vindplaatsen van welks in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 24:13
En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs;