woord OT NT apo Bijbel
wellingen2002

Vindplaatsen van wellingen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 1 vers.

Richteren 1:15
En zij zeide tot hem: Geef mij een zegen; dewijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf Kaleb haar hoge wellingen en lage wellingen.