woord OT NT apo Bijbel
wellust2237

Vindplaatsen van wellust in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 7:25
Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven.

1 TimotheĆ¼s 5:6
Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven.