woord OT NT apo Bijbel
wellusten2619

Vindplaatsen van wellusten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 36:9
Zij worden dronken van de vettigheid Uws huizes; en Gij drenkt hen uit de beek Uwer wellusten.

Hooglied 7:6
Hoe schoon zijt gij, en hoe liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten!