woord OT NT apo Bijbel
wellustige4004

Vindplaatsen van wellustige in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Deuteronomium 28:56
Aangaande de tedere en wellustige vrouw onder u, die niet verzocht heeft haar voetzool op de aarde te zetten, omdat zij zich wellustig en teder hield; haar oog zal kwaad zijn tegen den man haars schoots, en tegen haar zoon, en tegen haar dochter;

Jesaja 13:22
En wilde dieren der eilanden zullen in zijn verlaten plaatsen elkander toeroepen, mitsgaders de draken in de wellustige paleizen; hun tijd toch is nabij om te komen, en hun dagen zullen niet vertogen worden.

Jesaja 47:1
Daal af, en zit in het stof, gij jonkvrouw, dochter van Babel! zit op de aarde, er is geen troon meer, gij dochter der Chaldee├źn! want gij zult niet meer genaamd worden de tedere, noch de wellustige.

Jeremia 6:2
Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken;